Recursos

Documents tècnics

Diagnòstic de la situació actual de l’hàbitat dispers
Pretén esbrinar quin és l’estat de l’hàbitat dispers en els municipis de la zona Leader de la Catalunya Central, per tal de saber quins són els serveis escassos en aquesta tipologia d’hàbitat i com es pot millorar la seva qualitat de vida.

Estudi aplicat sobre Hàbitat i Sostenibilitat. Masies sostenibles
Aquest estudi pretén profunditzar en aquelles accions encaminades a aplicar sistemes per millorar la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de l’hàbitat dispers de la Catalunya Central.

Estudi aplicat d’aprofitaments energètics forestals, la Biomassa
Aquest estudi realitza una estimació del consum energètic en aplicacions tèrmiques, i s’avaluen diversos escenaris de desenvolupament potencial de l’activitat de la bioenergia, característics de l’hàbitat dispers: una masia com a unitat familiar (amb o sense explotació forestal) i una masia amb una explotació agro-ramadera (amb o sense explotació forestal).

Documents didàctics

Documental“ viure a la masia”
Un vídeo específic de 7 experiències representatives de la Catalunya Central, per donar a conèixer la situació real de la població del hàbitat dispers tenint en compte els seus avantatges i inconvenients.

 

 

 

 

 


Guia pràctica “La Masia sostenible” per a la rehabilitació i la construcció sostenible d’una masia
Guia pràctica per a la rehabilitació i la construcció sostenible d’una masia per tal de millorar l’habitabilitat, reduir l’impacte ambiental i les despeses econòmiques en aquests habitatges aïllats.  Aquesta guia vol ser una primera aproximació a algunes de les solucions que es podrien adoptar en qualsevol masia, habitatge aïllat i, en general, en qualsevol habitatge, per ser més sostenible i reduir la dependència al subministrament extern d’energia i aigua potable, als serveis de tractament d’aigües residuals i a la gestió de residus domèstics.

 

 

la-masia-sostenible-p


Guia pràctica “La Masia + sostenible” per a la rehabilitació i la construcció sostenible d’una masia

Re-edició al 2013 de la Guia pràctica per a la rehabilitació i la construcció sostenible d’una masia per tal de millorar l’habitabilitat, reduir l’impacte ambiental i les despeses econòmiques en aquests habitatges aïllats.

 

 

 

 

poster-masia-sostenible

 

Il·lustració-pòster de “La masia sostenible