Participa!

El projecte de Masies + Sostenibles, en el qual s’emmarca aquesta web i totes les actuacions relacionades no tenen cap ànim de lucre. Per aquest motiu s’ha creat aquest apartat per reservar un espai a les entitats o agents que vulguin col·laborar en el projecte mitjançant voluntariat, patrocinis, donatius o presentant el seu cas pràctic d’habitatge aïllat sostenible en algunes de les jornades que organitzem.

La vostra participació és necessària per garantir la qualitat i continuació d’organització d’esdeveniments, la creació de nous recursos i eines per afavorir la preservació de l’hàbitat dispers i el patrimoni arquitectònic que el conformen, com les masies.

Moltes gràcies per la vostra participació!

Podeu demanar més informació a l’organització a través del mail gerencia@lcc.cat o bé ens podeu fer arribar la vostra petició omplint el següent formulari:

El vostre nom (obligatori)

El vostres cognoms (obligatori)

Municipi (obligatori)

El vostre email (obligatori)

El vostre telèfon o mòbil

Assumpte

Perfil Col·laborador
 Empresa Autònom Particular Institució pública Institució privada

En cas d'Empresa, insititució público o privada, empena a continuació el nom i el contacte.

Col·laboracions específiques
 Voluntariat Cas pràctics (borsa masies sostenibles) Monetari / Sponsor

Les dades de caràcter personal seran tractades de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i disposicions concordants. A aquests efectes, les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament per la finalitat descrita en cada cas. Aquest es recollirà mitjançant els formularis corresponents, els quals només contindran els camps imprescindibles per poder prestar els serveis requerits per l’usuari.