Objectius

Objectiu general: Tendir  a la rehabilitació, sostenibilitat i autosuficiència dels habitatges i assentaments rurals aïllats, com les masies; mitjançant alternatives sostenibles i renovables, per tal d’afavorir la seva pervivència i millorar les condicions de vida dels seus habitants, d’acord amb les seves necessitats i comoditats actuals.

Objectius específics:

1. Conèixer el nivell de sostenibilitat i l’impacte ambiental de les masies, per tal de promoure l’eficiència dels recursos energètics i hídrics.

2.  Ser un vector d’informació que proporcioni a la població de l’hàbitat dispers i als sectors interessats, tota la informació necessària per implementar i posar en valor un model d’autosuficiència i sostenibilitat a les masies.

3. Implementació de noves tecnologies relacionades amb l’autosuficiència, l’eficiència energètica, la restauració, la bioconstrucció, la salut de l’habitatge i la gestió correcta de l’aigua i dels residus en l’hàbitat dispers.

4. Crear sinèrgies entre diferents zones rurals del territori, caracteritzades per la presència de petits assentaments dispersos.

5. Sensibilització, difusió i consciència social dels beneficis de la masia sostenible a la població rural i a les administracions públiques, davant aquests reptes ambientals.